CÁCH CHỌN ÁO DÀI LÀM SUI ĐẸP, SANG TRỌNG

1. Chiều dài áo: Từ xương ót đến điểm tùy thích
2. Hạ eo: Từ xương ót đến eo
3. Dài tay: Từ chân cổ đến mu bàn tay tùy thích
4. Vòng nách: Đo vò tròn sát nách lên thẳng đầu vai
5. Bắp tay trên: Đo vòng tròn ngay vị trí con chuột
6. Bắp tay dưới: Đo vòng tròn ngay vị trí cùi chỏ
7. Cửa tay: Tùy thích rộng hay vừa
8. Hạ ngực: Từ thóp cổ xuống ngang đầu ngực
9. Ngang ngực: Từ đầu ngực này đến đầu ngực kia
10. Vòng cổ: Vòng tròn sát chân cổ
11. Vòng ức: Vòng tròn sát nách ngang ức
12. Vòng ngực: Vòng tròn ngang đầu ngực.
13. Vòng eo: Vòng eo nơi nhỏ nhất
14. Vòng mông áo: Đo cách vòng eo 15cm nếu trẻ, 18cm nếu cao tuổi
15. Vòng đầu: nểu làm khăn đóng.